Jörn 2025-2030

Det finns en vision från Boverket för år 2025 att samhällen i glesbygd ska blomstra – eller avvecklas under planerade former. Till år 2025 är det bara 3 år. Skellefteå kommun har ett projekt med sikte på 2030. Det är långt och nära. Vi behöver få saker gjorda i Jörn och det är nu.

Några av oss lever då och andra har tillkommit. Det kan vara barn, inflyttade, hemflyttade, turister, företagare m fl.

jpg_diagram024Vi har en uppgift att jobba för att Jörn ska utvecklas, finnas kvar. Då krävs det lite jäklar anamma, vilja att försöka och inställning att det ska kunna lyckas.

Vad händer under 2022?

En analys över styrkor och svagheter och därefter det viktiga – en plan (s.k. strategisk verksamhetssplan) för Jörn arbetas det med – av oss i samhället.  Där måste vi tänka till om vad vill vi kommunicera, vilka är våra mottagare, vilka budskap vill vi föra fram – och vilken effekt vill vi uppnå. Det är en plan för i första hand kommande 2-3 år som sedan får revideras. Med tillförsikt ser vi också fram mot de investeringsprojekt som antingen är beslutade eller i sin linda.

Det krävs också att vi visar omgivningen att våra resurser i form av fantastiska kommunikationer, kreativa företagare och ansvarmedvetna ”Jörsare” är det drag i.  Jämför vi oss med andra kan vi blekna, jämför vi oss med oss själva för 50 år sedan likaså – men – jämför vi oss med läget för 20 år sedan ser det inte så tokigt ut. Visst har vi en åldrande befolkning och det haltar lite här och där. Sådan skröplighet får vi leva med och använda oss av det vi faktiskt har och kan påverka.

Ingen kan göra allt,
vi kan alla göra något!

Boverkets vision för glesbygd 2025 är en både intressant och tankeväckande läsning, klicka gärna och läs.

Massor med hjälp finns för den som frågar

%d bloggare gillar detta: