Mötesnoteringar

2018-09-10, Informationsmöte OX2, Storträsk Byagård

Ett 40-tal intresserade lyssnade på presentation av OX2. Alla upphandlingar är klara och vindkraftleverantör är Vestas. Nu startar jobbet och allt ska vara klart i slutet av år 2019.
Beräknad höjd 220 m för de högsta verken.

Omfattande markarbeten, sprängningar, vägbyggnad m m görs redan 2018. Anslutning med kraftkabel och fiber görs till Aldermyrberget där nytt ställverk/transformatorstation byggs. Schakt efter landsväg grävs, 12 km. Platskontor upprättas i Storträsk. För ev besök till Brännliden hänvisas till platschef – Isac Lindqvist. Arbete planeras främst till måndag-torsdag.

Behov av betong är stort och ca 1.100 betongbilar krävs för att gjuta fundament m m. Detaljer kring transportlösningar är inte klara. Under 2019 ska alla förberedelser vara klara då verken kommer att levereras i september 2019. Transport från hamn till Brännliden via infart i Djupträsk. Under hösten 2019 ska alla verk på plats. Produktionsstart senast december 2019.

Samarbete görs mellan OX2, WPD och Vattenfall kring elproduktion. Skellefteå Kraft har ansvar för viss förläggning av fiber och anslutning mot Jörn.

För uppskattat och hembakt fika svarade Gunnel Bohman och Åsa Karlsson.

<– Tillbaka