Möten & träffar (annat än styrelse m m)

Länk till kallelser & protokoll

2021

Det arbete som introducerades i september 2019 (se nedan), har fortsatt för OX2 med eventuellt fortsatta planer på vindkraft, benämnd Smygheden, i närheten av Högheden och Strycksele. Senaste information distribuerad i mars till boende och berörda i området hittar du här.

2020

Under 2020 har varje byaområde haft egna planeringsmöten för att diskutera och bestämma vad som är viktigast för respektive område och i vilken ordning som investeringar ska/kan prioriteras.

Mötesprotokoll för föreningsstämmor finner du här.

2019-09

Informationsmöte i Storklinta om en ev eventuellt tillkommande vindkraftpark i närheten av Strycksele.

2019-05-16

Informationsmöte hölls i Storträsk Byagård med många deltagare där både beställarens representanter fanns med (OX2) samt ett antal leverantörer/entreprenörer där Mobjer, ett Peab-ägt bolag, redovisade sitt uppdrag att färdigställa markarbeten så att vindkraftleventören Vestas ska kunna uppföra verken. Även representanter för Vestas fanns med och informerade om sitt kommande arbete.

2019-04-29

Föreningsstämma hölls i Stensträsk.

2018-09-10, Informationsmöte OX2, Storträsk Byagård

Ett 40-tal intresserade lyssnade på presentation av OX2. Alla upphandlingar är klara och vindkraftleverantör är Vestas. Nu startar jobbet och allt ska vara klart i slutet av år 2019.
Beräknad höjd 220 m för de högsta verken.

Omfattande markarbeten, sprängningar, vägbyggnad m m görs redan 2018. Anslutning med kraftkabel och fiber görs till Aldermyrberget där nytt ställverk/transformatorstation byggs. Schakt efter landsväg grävs, 12 km. Platskontor upprättas i Storträsk. För ev besök till Brännliden hänvisas till platschef – Isac Lindqvist. Arbete planeras främst till måndag-torsdag.

Behov av betong är stort och ca 1.100 betongbilar krävs för att gjuta fundament m m. Detaljer kring transportlösningar är inte klara. Under 2019 ska alla förberedelser vara klara då verken kommer att levereras i september 2019. Transport från hamn till Brännliden via infart i Djupträsk. Under hösten 2019 ska alla verk på plats. Produktionsstart senast december 2019.

Samarbete görs mellan OX2, WPD och Vattenfall kring elproduktion. Skellefteå Kraft har ansvar för viss förläggning av fiber och anslutning mot Jörn.

För uppskattat och hembakt fika svarade Gunnel Bohman och Åsa Karlsson.

<– Tillbaka

%d bloggare gillar detta: