Medlemskap

Följande medlemmar finns i den ekonomiska föreningen:

  1. Stensträsk Byaförening
  2. Ullbergsträsk Byaförening
  3. Granberg Centrumförening
  4. Storträsk Byaförening
  5. Långnästräsk/Brännäs Byaförening
  6. Strycksele/Högheden Byaförening
  7. Jörn samhälle genom; JESS, Jörns Evenemangs- och Samhällsservice (ideell förening)
  8. Under bildande: Storklinta Husvagnsklubb

Listan upptar i vissa fall endast ett enda byanamn, som t.ex. Granberg. Där ingår också Fågelberg och Träskholm. I föreningen i Storträsk omfattas också sedan många år också Djupträsk, Nyborg och Andersträsk.

Lite formalia även här

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlem erlägger dels en insats samt en årlig medlemsavgift, i enlighet med stadgarna.

<– Tillbaka