Frågor & Svar

Vi har här en sida där vi successivt ska gruppera och fylla på med frågor och svar. Vad vill du veta? Skicka ett mail till någon av kontaktpersoner så ska vi göra vårt bästa att informera.

Anläggningarna

Hur många vindkraftverk blir det? Det blir 17 söder om Storklinta på Aldermyrberget och 10 i Brännliden.

Hur höga blir verken? De som uppförs i Brännliden kommer som högst att bli 220 meter. Mer uppgifter finns på länkarna nedan till de två anläggningsprojekten.

Vem gör jobbet? Två olika företag (WPD och OX2) uppför vindkraftparkerna. Det finns givetvis också ett flertal underentreprenörer i båda projekten. Ett gemensamt ställverk/transformatorstation kommer att uppföras i närheten av Aldermyrberget/Storklinta.

Var kommer de som jobbar att bo? Det är inte beslutat och Storvind har eg inget med den frågan att göra.

Kommer projektörerna att ha något platskontor? För Brännliden kommer det att vara i Storträsk. För Aldermyrberget har vi ingen sådan information.

Hur transporteras delarna? De kommer på båt till Haraholmen nära Pite Havsbad och därefter på lastbil. Varje större del har två varselbilar före lastbil och en till två bilar efter lastbilen. Till Aldermyrberget åker man in med gods vid krossbanan (från Myrhedenvägen) och ut på Storträskvägen efter lossning. Till Brännliden (längst in i byn i Storträsk och i höjd med Andersträsk/Nyborg), åker man Storträskvägen, förbi Storträsk västerut och svänger av i Djupträsk mot Brännliden.

Kommer det att bli störningar? Det får vi räkna med. För t.ex. Brännliden räknar man med att 1.100 betongleveranser (lastbilsleveranser) kommer att ske.

Hur lång tid tar det att montera ett vindkraftverk? Det sägs att när kranen står på plats (måste flyttas för varje verk), då tar det 2-3 dagar att montera det flera hundra meter höga kraftverket med sina vingar.

Kan man åka dit och titta på arbetet under tiden? Det kommer att arrangeras besökstillfällen då varje anläggning är ett arbetsområde, vilket av både säkerhetsskäl och försäkringsskäl ska vara reserverat för dem som jobbar på plats.

Kommer man att bli störd när kraftverken är igång? Beroende på vind, väder och årstid hörs mer eller mindre från vindkraftparkerna. Vi har besökt Springliden i Malå för att bilda oss en uppfattning om hur det ser ut och vad man hör.

Pengar

Hur mycket utbetalas till den ekonomiska föreningen? I vårt fall kommer det att betalas ut ersättning. Det blir allt mer vanligt att så sker – men så är det inte för alla vindkraftparker. Producenterna ser det delvis som en goodwill – att ge tillbaka till den direkta omgivningen. Markägare med stora skogsinnehav, som producerar el i vindkraftparker är, om inte direkt negativt inställda till sådant upplägg, mindre glada över utvecklingen. Man syns vara av uppfattningen tt berörda kommuner påverkar eller kräver att ersättning ska erläggas.

För Storvinds räkning pågår förhandlingar. Generellt brukar man räkna med i storleksordningen 15.000-20.000 kr per verk och år. Olika ersättningsmodeller förekommer i olika vindkraftparker med antingen fasta belopp eller procentuellt utifrån elproduktion – och på vissa håll ingen ersättning över huvud taget.

Hur mycket får varje byaområde? Det fastställs av de beslutande, dvs de byarepresentanter som varje området valt att vara representant.

När kommer det pengar? Året efter att elproduktionen kommit igång enligt det avtal som tecknas med den ekonomiska föreningen. Det är nu 2018 och inget kommer att betalas ut förrän om cirka/drygt två år, dvs om tidplan hålls under 2021 för Brännliden och 2022 för Aldermyrberget.

Kan vem som helst ansöka? Föreningar och sammanslutningar i respektive område, t.ex. jaktlag, husvagnsförening, bygdegårdsföreningar m fl kan ansöka. Inga utbetalningar kan göras till privatpersoner. I Springliden fick vi se hur man på ett planerat och rättvist sätt fördelat pengar till olika ändamål mellan i huvudsak tre större områden. Stugor för utflykter och vandringsleder är exempel. Upprustning med golvvärme i byastugor är andra exempel.

Har byarepresentanterna, dvs de beslutande redan beslutat om vissa projekt? Nej, så är det inte. I älgjaktstider förekom frågor om att t.ex. en upprustning av skjutbanan var ett prioriterat område och redan skulle ha beslutats. Inga beslut eller projekt eller preferenser finns ännu.

Föreningsstämman hölls sista dagarna i augusti då styrelsen valdes. En referensgrupp har jobbat under våren med detta men det är upp till kreativiteten i de olika områdena att inventera och se vad som kan göra nytta. Den valda styrelsen hanterar förvaltningen under året och vid årsmöten diskuteras högt och lågt och beslut tas i laga ordning.

… vi fyller på med mer text allt eftersom.

<– Tillbaka