Frågor & Svar

Vi har här en sida där vi successivt ska gruppera och fylla på med frågor och svar. Vad vill du veta? Skicka ett mail till någon av kontaktpersoner så ska vi göra vårt bästa att informera.

Anläggningarna

Frågor och svar nedan har kommit in vid olika tidpunkter. Vissa frågor & svar  är redan överspelade och andra är aktuella. 

Hur många vindkraftverk blir det? Det blir 17 söder om Storklinta på Aldermyrberget och 10 i Brännliden.

Hur höga blir verken? De som uppförs i Brännliden kommer som högst att bli 220 meter. Mer uppgifter finns på länkarna nedan till de två anläggningsprojekten.

Vem gör jobbet? Två olika företag (WPD och OX2) uppför vindkraftparkerna. Det finns givetvis också ett flertal underentreprenörer i båda projekten. Ett gemensamt ställverk/transformatorstation kommer att uppföras i närheten av Aldermyrberget/Storklinta.

Var kommer de som jobbar att bo? Det är inte beslutat och Storvind har eg inget med den frågan att göra. De har bott och bor i området kring verken och ända ned till Skellefteå samt runt Kursfors.

Kommer projektörerna att ha något platskontor? För Brännliden kommer det att vara i Storträsk. För Aldermyrberget har sitt vid infarten till vindkraftparken från vägen som går mellan Jörn och Långträsk.

Hur transporteras delarna? De kommer på båt till Haraholmen nära Pite Havsbad och därefter på lastbil. Varje större del har två varselbilar före lastbil och en till två bilar efter lastbilen. Till Aldermyrberget åker man in med gods vid krossbanan (från Myrhedenvägen) och ut på Storträskvägen efter lossning. Till Brännliden (längst in i byn i Storträsk och i höjd med Andersträsk/Nyborg), åker man Storträskvägen, förbi Storträsk västerut och svänger av i Djupträsk mot Brännliden.

Hur lång tid tar det att montera ett vindkraftverk? Det sägs att när kranen står på plats (måste flyttas för varje verk), då tar det 2-3 dagar att montera det flera hundra meter höga kraftverket med sina vingar.

Kan man åka dit och titta på arbetet under tiden? Det kommer att arrangeras besökstillfällen då varje anläggning är ett arbetsområde, vilket av både säkerhetsskäl och försäkringsskäl ska vara reserverat för dem som jobbar på plats.

Kommer man att bli störd när kraftverken är igång? Beroende på vind, väder och årstid hörs mer eller mindre från vindkraftparkerna. Vi har besökt Springliden i Malå för att bilda oss en uppfattning om hur det ser ut och vad man hör.

Pengar

Hur mycket utbetalas till den ekonomiska föreningen? I vårt fall kommer det att betalas ut en ersättning under cirka 20 år. Det blir allt mer vanligt att så sker – men så är det inte för alla vindkraftparker. Producenterna ser det delvis som en goodwill – att ge tillbaka till den direkta omgivningen. Markägare med stora skogsinnehav, som låter uppföra egna vindkraftparker är, om inte direkt negativt inställda till sådant upplägg, mindre glada över utvecklingen med kommunala förväntar på ersättning till närområdet. Man syns vara av uppfattningen att berörda kommuner påverkar beslut att ersättning ska utbetalas.

För Storvinds räkning har det slutförts förhandlingar. Generellt brukar man räkna med i storleksordningen 15.000-20.000 kr per verk och år i full produktion. Olika ersättningsmodeller förekommer i olika vindkraftparker med antingen fasta belopp eller procentuellt utifrån elproduktion – och på vissa håll ingen ersättning över huvud taget. Storvind har avtalat om såväl fasta belopp som procentuell ersättningsmodell.

Hur mycket får varje byaområde? Det fastställs av de beslutande, dvs de byarepresentanter som varje området valt att vara representant. Varje byaområde får en tilldelning mot att kvitton överlämnas för utlägg för investeringar och satsningar. Ersättningarna betalas ut när Storvind får in redovisning av utläggen.

När kommer det pengar? Året efter att elproduktionen kommit igång enligt det avtal som tecknas med den ekonomiska föreningen. Första utbetalning erhålls i slutet av första kvartalet/början av andra kvartalet 2021 enligt tidplan hålls under 2021 för Brännliden samt också för delar av året för Aldermyrberget. Full ersättning kommer således först i mars/april 2022.

Kan vem som helst ansöka? Föreningar och sammanslutningar i respektive område, t.ex. jaktlag, husvagnsförening, bygdegårdsföreningar m fl kan ansöka.

Utbetalningar från Storvind görs inte till respektive förening utan till det byaområde där föreningen hör hemma. Inga utbetalningar kan göras till privatpersoner eller företag.

I Springliden, en annan anläggning som vi besökt, fick vi se hur man på ett planerat och rättvist sätt fördelat pengar till olika ändamål mellan i huvudsak tre större områden. Stugor för utflykter och vandringsleder är exempel. Upprustning med golvvärme i byastugor är andra exempel.

Har byarepresentanterna, dvs de beslutande redan beslutat om vissa projekt? Varje byaområde har inventerat och redovisat sina förslag till Storvind för sina kommande satsningar. Mer info kommer senare om detta.

Föreningsstämman hålls årligen, under 2020 via telefon och fysiskt i augusti 2019 då styrelsen första gången valdes. Den valda styrelsen hanterar förvaltningen under året och vid årsmöten diskuteras högt och lågt och beslut tas i laga ordning.

… vi fyller på med mer text allt eftersom.

<– Tillbaka

%d bloggare gillar detta: