Förslag till satsningar

Det finns inga framtagna förslag och det är byaområdena som ska arbeta fram vad vi vill göra med start 2021 och 2022.

Vår webbmaster har ändå inte kunna låta bli att på sin egen kammare spåna lite – vad kan vi hitta på?

<– Tillbaka