Formella dokument

Protokoll – föreningsstämma (klicka på länkarna nedan för att se dokument)
Kallelser – föreningsstämma
Stadgar
  • Stadgar fastställda vid registrering av den ekonomiska föreningen.
Protokoll – styrelse

Protokoll distribueras till respektive byaförenings ordinarie ledamot

  • Nr 7, 2021-03-10
  • Nr 6, 2020-09-27 (efterföljande 2020-11-22, inställt)
  • Nr 5, 2020-01-21
  • Nr 4, 2019-11-12
  • Nr 3, 2019-08-26
  • Nr 2, 2019-02-25
  • Nr 1, 2018-10-01
Blanketter

Anmälan till Storvind om byarepresentation

  • Blankett i MS Word (ifyllnadsbar)
  • Blankett i PDF (fylls i för hand)

Vid ändring av representation, upprättas ny blankett som sedan arkiveras hos Storvind. Överlämnas till Storvind, sänds med post eller skannas i färg och sänds med e-post.

<– Tillbaka

%d bloggare gillar detta: