Formella dokument

Protokoll – föreningsstämma (klicka på länkarna nedan för att se dokument)
Kallelser – föreningsstämma
Stadgar
  • Stadgar fastställda vid registrering av den ekonomiska föreningen.
Protokoll – styrelse

Protokoll distribueras till respektive byaförenings ordinarie ledamot

  • Nr 2, 2019-02-25
  • Nr 1, 2018-10-01
Blanketter

Anmälan till Storvind om byarepresentation

  • Blankett i MS Word (ifyllnadsbar)
  • Blankett i PDF (fylls i för hand)

Vid ändring av representation, upprättas ny blankett som sedan arkiveras hos Storvind. Överlämnas till Storvind, sänds med post eller skannas i färg och sänds med e-post.

<– Tillbaka