Byaverksamheterna

Att göra sin röst hörd i sin egen byaförening

Storvind, har inte lagt sig i hur respektive byaförening går till väga för att fånga upp förslag till bra utvecklingsmöjligheter och framtida investeringar.

En bra ledamot har ”stora öron” och öppet sinne för att försöka hitta möjliga och omöjliga förslag som kan lyfta våra områden. Ibland kan det kanske bli en större satsning på ett ställe och övriga får stå tillbaka och ett annat år visar planen på andra fördelningar.

Den som inte får gehör eller blir direkt motarbetad av t.ex. sin chef när något bra förslag dyker upp, kan ge upp hoppet. Så är det i alla organisationer och företag. Skulle så vara fallet, får man försöka ta det högre upp i sin organisation. Hur applicerar man något dylikt i en intresseförening? En ordförande har en särställning och har förhoppningsvis blivit utsedd för sina lyssnande och beslutsmässiga kvalifikationer. I Storvind finns en ordförande, som utses årsvis, och denna har också ansvaret att kunna lyssna in vad som sker i föreningen; såväl i sitt eget byaområde som för föreningen som helhet.

Vad kan vi och vad vill vi?

Ett arbete kommer att påbörjas där vi precis som företag, organisationer och samhället Jörn, funderat över vilka styrkor& svagheter vi har och vilka hot & möjligheter som världen runt omkring oss står för. Det görs i enkelt format i en s.k. SWOT-analys. Den revideras med jämna intervall för att stämma av om något förändrats och tillkommit eller fallit bort.

<– Tillbaka

%d bloggare gillar detta: