Storvind ekonomisk förening, www.storvind.se

 

 

 

Föreningen Storvind representerar byaområden (klicka för stor karta) kring de två vindkraftparkerna samt är vindkraftbolagens motpart vid förhandlingar i området om villkor för bygdepeng samt mottagare av framtida ersättningar. Tanken är att vi tillsammans kan åstadkomma mer för området än var för sig. Alla byaområden har lika stort inflytande i den ekonomiska sammanslutningen och beslutar tillsammans om aktiviteter.

De första cirka/drygt 60 meter långa vingarna har anlänt i mitten av september. För att resa/uppföra verken behövs två kranar – en mindre för att resa den stora kranen – och den stora för att resa vindkraftverken.  Den stora kranen levereras enligt uppgift på totalt 20 lastbilsleveranser.

Transport sker för första projektet (Brännliden) i huvudsak från hamnen Haraholmen i Piteå, via Långträsk, Glommersträsk, Stensträsk, Ullbergsträsk och Djupträsk till Brännliden.

Aktuellt och läsvärt
Lite formalia

Storvind är registrerat sedan sommaren 2018 hos Bolagsverket och regleras av stadgar som granskats och godkänt av Bolagsverket och därutöver av lagen om ekonomiska föreningar. Juridiskt ansvariga är varje ledamot i föreningens styrelse.

När drar allt igång?

Första vindkraftpark som uppförs blir Brännliden enligt tidplan (längst in i byn i Storträsk samt gränsande mot Andersträsk (som fågelvägen ligger närmast) och Nyborg, Stensträsk i sydväst, Ullbergs i väster och Granberg/Träskholm i norr).

Aldermyrbergets anläggning (söder om Storklinta Jörn) har förskjutit driftstarten till 2020 med markarbeten och infrastruktur som vägar, upplagsplatser m m under 2019.

Arbetet påbörjades under  2018 med markarbeten vid Brännliden samt med bland annat grävning längs landsvägen och nedläggning av rör för kommande dragning av elkablar och förläggning för fiber till anläggningarna. Elledningar behövs också till den gemensamma transformatorstation som ska placeras i närheten av Aldermyranläggningen. Denna station ska ju också kopplas vidare söderut mot Jörn för att ansluta till eldistributionsnätet.

Om http://www.storvind.se

Föreningen har en egen webbadress/domän, www.storvind.se. All aktuell information om föreningen finns på dessa sidor – där vi för tillfället hyst in oss på Jörns webbplats. Via länken ovan kommer man direkt till informationen om oss. Är man på Jörnswebben och vill hitta rätt bland alla andra sidor finns vi under menyn: Företagen-Investeringsprojekt-Storvind.

Är allt Klappat och Klart?!

Allt har inte fallit på plats ännu, långt ifrån. Vi trevar oss fram, vi är föreningen och så här långt har vi försökt hitta de bästa av erfarenheter från andra anläggningar och ekonomiska sammanslutningar. Det finns alldeles säkert tankegrodor i något upplägg eller någon passus i våra stadgar som behöver justeras. Då gör vi det när tillfälle ges. De frivilliga krafter som jobbat med detta har vårt bästa för sina ögon – ge dem gärna lite ”credit” för det, så löser vi de situationer vi kommer att möta på vår väg, prestigelöst och utan dramatiska pådrag.