Storvind ekonomisk förening, www.storvind.se

Föreningen Storvind representerar byaområden (klicka för stor karta) kring de två vindkraftparkerna samt är vindkraftbolagens motpart vid förhandlingar i området om villkor för bygdepeng samt mottagare av framtida ersättningar. Tanken är att vi tillsammans kan åstadkomma mer för området än var för sig. Alla byaområden har lika stort inflytande i den ekonomiska sammanslutningen och beslutar tillsammans om aktiviteter. Alla byaområden måste också ha en organisation/byaföreningen eller motsvarande som är mottagare av de medel som utbetalas. Inga medel betalas direkt till enskilda personer eller företag.

Nuläge

Båda vindkraftparkerna, Brännliden med 10 verk samt Aldermyrberget med 17 verk är driftsatta. På grund av ett haveri förorsakat av en defekt vinge i Aldermyr har hela anläggningen stoppats och utbyte pågår februari – sommaren 2021.

Nya transport av vingar sker första och andra kvartalet 2021 till Aldermyrberget för utbyte av ett antal felaktiga vingar. Transport i huvudsak via Piteå-Långträsk.

Utbetalning till byaområdena

Full produktion i Brännliden under 2020 samt delvis idriftsatt anläggning i Aldermyrberget, gör att föreningen Storvind i mars/april 2021 får första utbetalning. Respektive byaområde har enligt beslut i Storvind medel reserverade för sig.

Till Storvind ska varje byaområde redovisas faktiskt nedlagda kostnader (med kvitton) i olika projekt och därefter sker utbetalning till respektive byaområde (från Storvind). Föreningen är enligt avtal med elproducenterna därefter ansvariga att redovisa hur erhållna medel har använts.  Inga pengar går från Storvind direkt till enskilda, företag eller andra föreningar än de 7 byaföreningarna.

Aktuellt och läsvärt
Lite formalia

Storvind är registrerat sedan sommaren 2018 hos Bolagsverket och regleras av stadgar som granskats och godkänt av Bolagsverket och därutöver av lagen om ekonomiska föreningar. Juridiskt ansvariga är varje ledamot i föreningens styrelse.

När drar allt igång?

Första vindkraftpark som uppförs blir Brännliden enligt tidplan (längst in i byn i Storträsk samt gränsande mot Andersträsk (som fågelvägen ligger närmast) och Nyborg, Stensträsk i sydväst, Ullbergs i väster och Granberg/Träskholm i norr).

Aldermyrbergets anläggning (söder om Storklinta Jörn) har förskjutit driftstarten till 2020 med markarbeten och infrastruktur som vägar, upplagsplatser m m under 2019.

Allt detta är ju i nuläget färdigställt och anläggningarna i produktion. Eventuell utvidgning till ett område Smygheten, norr om Strycksele och Högheden diskuteras av vindkraftbolagen med gemensamt nyttjande av uppbyggt ställverk. Detta i sin tur skulle kunna innebära utvidgad fibertillgång för t.ex. Brännäs och Långnästräsk, om utvidningen skulle ske.

Om http://www.storvind.se

Föreningen har en egen webbadress/domän, www.storvind.se. All aktuell information om föreningen finns på dessa sidor – där vi för tillfället hyst in oss på Jörns webbplats. Via länken ovan kommer man direkt till informationen om oss. Är man på Jörnswebben och vill hitta rätt bland alla andra sidor finns vi under menyn: Företagen-Investeringsprojekt-Storvind.

Är allt Klappat och Klart?!

Allt har inte fallit på plats ännu, långt ifrån. Vi trevar oss fram, vi är föreningen och så här långt har vi försökt hitta de bästa av erfarenheter från andra anläggningar och ekonomiska sammanslutningar. Det finns alldeles säkert tankegrodor i något upplägg eller någon passus i våra stadgar som behöver justeras. Då gör vi det när tillfälle ges. De frivilliga krafter som jobbat med detta har vårt bästa för sina ögon – ge dem gärna lite ”credit” för det, så löser vi de situationer vi kommer att möta på vår väg, prestigelöst och utan dramatiska pådrag.

%d bloggare gillar detta: