Investeringsprojekt

Här hittar du sådana projekt som utreds för ett eventuellt genomförande.

png_windmill_energy_023

Testbana för höghastighetståg

Beslut togs i början av 2021 att tillstånd beviljas av berörda myndigheter för en tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur. Väldigt hög hastighet mellan Jörn och Glommersträsk och hög hastighet mellan Glommers och Arvidsjaur. Struktur för t.ex. hotell/boenden samt övriga serviceverkstäder för producenter av tåg. Huvudfinansiären har efter beviljat tillstånd dragit sig ur projektet. Arbete fortsätter med att kunna förverkliga projektet med andra finansiärer. Redan innan start finns önskade bokningar från tågtillverkare.

Vindkraftpark, Smygheden

Företaget OX2 utreder för närvarande möjligheter att uppföra en vindkraftpark norr om Högheden och Strycksele i Jörn.

jpg_moose005_c

%d bloggare gillar detta: