Jörns Evenemang & Samhällsservice (JESS)

logga m text

JESS samordnar och samverkar med föreningar och företag i Jörn. JESS har en lokal på Storgatan, granne med bland annat Coop.

Där kan den som behöver en mindre konferens- eller kurslokal hyra in sig. Vuxenskolan finns där en dag per vecka.

Beslutsvägarna är korta och okomplicerade för att verka för Jörns bästa. JESS fungerar som katalysator och remissinstans vid t.ex. förfrågningar från kommunen. JESS är drivande att ordna med en välkomnande infart till samhället och det nya Jernbanetorget.

Till JESS uppgifter hör också uppskattad utkörning av livsmedel till den som själv inte kan ta sig till affären och handla.

Numera har vi ingen fast anställd och jobbar på ideell basis. De stora kulturprojekt som drivits med projektanställda hanteras nu med frivilliga krafter och fortsätter intensivt som tidigare.

Ursinnig Festival fortsätter med sina intensiva planeringar för en ny festival för juni med planerad start till den veckan innan nationaldagen.

Vid arrangemang som festival och t.ex. revyer har en Kulturpott skapats. Under 2022 kommer en kommitté med representanter för områdets föreningar att kunna dela ut stipendier till enskilda eller föreningsbidrag. Mer info om detta kommer.

Vi har stenkoll på e-posten (bästa sättet att kontakta) samt givetvis NYTT telefonnr. Kontakta oss! Och bli medlem för att stötta ditt Jörn.

Kontaktuppgifter

JESS (Jörns Evenemang & Samhällsservice ideella förening.)
Storgatan 34, 936 51 Jörn, org nr. 802510-6686
Tel. 0761-04 69 84

E-postadress jess93651@gmail.com

  • Årlig medlemsavgift : Enskild 50 kronor eller för en familj 100 kronor.
  • Betala till bankgiro 5214-9945,  Swish 1235167788 eller kontant på kontoret.
    Uppge namn, adress, tel och e-postadress

 

Lite historik

Ledare för arbetet vid JESS är för närvarande dess styrelse med Ingalill Degerfeldt (ordförande) och styrelsen väljs årligen i mars för efterföljande år.  JESS är en ideell förening som övergick till ideell 2017 från tidigare J.S.S som var en ekonomisk förening som bildades 2011. Den ideella föreningen har ett bredare men verksamhetsområde men med syftet att utveckla Jörn.

%d bloggare gillar detta: