Företag i Jörn

Två av tre i ägargruppen
Vi saknar Jenny på bild!

Oj, oj, vilken företagsamhet det finns i Jörn och i orterna runt omkring. Den största ökningen av nytillkomna företag är posthandelsföretag och upplevelseföretag.

Nuläget är att det 10 största företagen tillsammans genererar en fakturering på minst 1 miljon kronor per dag. Vi gläder oss och hoppas att alla kan hålla marginalerna i skick så att det ska gå lika bra i framtiden. 

Det uppsving som vi ser i gruvbranschen har också spillt över på Jörn med närhet till flera gruvor i området.  Flera av de större producerande företagen utgår från de naturresurser som finns i området: Skog, bär- och frukt samt entreprenadtjänster.

Till det kommer de företag som arbetar med service för både privatpersoner och för företag.

Aktuellt läge är att det finns fler än 250 företagare registrerade med säte i Jörn. Det finns också andra företag som verkar i Jörn men har säte på annan ort. Kan uppgiften 250+ stämma? Ja, det är helt korrekt. Skogsägare (och jordbruk)  ingår också i den gruppen som ska redovisa skatter, moms etc, varför antalet blir högt.

De största företagen eller arbetsgivarna kan redovisas på flera olika sätt. Den Jörns webbplats ska vi visa på all verksamhet som faktiskt händer här.  I det igår också de värdefulla medarbetare som jobbar med skola, på äldreboendet och med hemtjänst m m.

 


Våra lokala företagare

Årets bubblare

De som omsätter mest/har flest anställda


%d bloggare gillar detta: