Etablera nytt företag

Företagsvänligt!

Det är enkelt att bedriva företag i Jörn. Den som vill kan hitta ett visst utbud av lediga lokaler. Det finns också behov som både företag och boende i Jörn i nuläget inte får hjälp med på hemmaplan. Alltså läge för den som vill etablera sig.

Liksom för många orter i Sverige finns möjligheter till hjälp att komma igång i form av viss hjälp med investeringsbidrag via bland annat Tillväxtverket. Även via Länsstyrelsen finns möjligheter till stöd för många olika typer av verksamheter i glesbygd (och glesbygd det är ett ganska vitt begrepp).

Även den som vill utveckla sin befintliga verksamhet kan ansöka om regionalt företagsstöd. På länkarna framgår vilka krav/kriterier som finns.

Att bilda ett nytt bolag/företag,
kostar inte 50.000 eller 100.000

Exempel på kontakter vid nyetableringar
Lediga affärslokaler och motsvarande
  • Kontakta JESS och få tips om vem att kontakt.
  • Flera hyresfastigheter och industrifastigheter finns på orten.

 

 

%d bloggare gillar detta: