Anställa personal

Det som anges här gäller anställning av personer som inte har företag (F-skatt) utan vanliga löntagare (A-skatt).

Ersättning max 999 kr/år till person från Sverige, från EU samt asylsökande med ”AT-UND”

Som privatperson kan du anställa en eller flera personer och betala max 999 kr/år per person. Du behöver då inte betala in skatt för personen eller lämna kontrolluppgift. Den som får betalt ska själv se till att skriva in ersättningen i sin årliga självdeklaration. Varje person i ett hushåll får anlita valfritt antal personer men betala max 999 kr/person och år för att ”slippa” administrera skatt och kontrolluppgifter.

Som företagare gäller samma men kontrolluppgift ska lämnas för belopp över 100 kr/år.

Enskilda företagare (skogsägare m fl) kan köpa tjänst privat eller för sin firma (och bokföra transaktionen). Sådant som tillhör en firma (enskild eller aktiebolag) har 100 kronorsgräns och ska lämna kontrolluppgift enligt beskrivning ovan.

Ersättning 1000 kr/år eller högre

Samma som för övriga anställda. Läs på Skatteverkets informativa sida samt t.ex. Företagarna.

Anställa asylsökande
 1. Kontrollera att personen har ett giltigt LMA-kort med texten ”AT-UND” under punkt 7. AT-UND innebär att personen får arbeta (=är undantagen kravet på ArbetsTillstånd).
 2. Kontrollera mot personens id-handling att du anställer rätt person. (LMA-kortet är inte en id-handling).
 3. Skriv ett anställningsbevis, tidsbegränsad anställning föreslås.
 4. Anmäl på rätt blankett till Migrationsverket att du har anställt en person som sökt asyl. Även anmälan ska göras  när anställning upphör.
 5. Kontrollera regelbundet att personen har ett giltigt LMA-kort (kortet kan dras in utan avisering).
Den asylsökande
 • måste kontakta Skatteverket för att få ett Samordningsnummer, i stället för ett personnummer
 • måste informera Migrationsverket om lönens storlek. Gäller den som tar emot dagersättning från verket. Blir den asylsökande sjuk används Samordningsnumret för att sjukpenning ska kunna betalas ut vid sjukdom under arbete.

Källa: Företagarna och Migrationsverket.

Praktikplats för asylsökande hos ett företag/myndighet
 • Praktikplats för asylsökande uppmuntras. Innan praktiken påbörjas ska Migrationsverket godkänna arbetsplatsen och skriva avtal med arbetsgivaren. Därigenom kan den som praktiserar få hjälp att komma in på arbetsmarknaden och är försäkrad via Migrationsverket. Längsta praktiktid per person och arbetsplats är sex månader.
 • Praktik innebär att den asylsökande ska ha rätt att lämna praktiken för besök hos sitt biträde, att besöka Migrationsverket, att vårda sjuka barn och att stanna hemma vid sjukdom.
 • Ersättningar får inte betalas ut till den asylsökande.
 • En som ger praktikplats har ett arbetsmiljöansvar för praktikanten, som för övriga medarbetare i ett företag. Du har även ett skadeståndsansvar. (5 § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.)

Företagarnas remissvar från 2016-06 om asylsökandes möjligheter att snabbt komma i arbete eller starta företag.

%d bloggare gillar detta: